Türkiye Masası

GvW Graf von Westphalen Hukuk Bürosu bünyesinde Türk-Alman ticari ilişkilerinin yoğunluğu ve önemi göz önüne alınarak kurulan Türkiye Masamız, Almanya’da ve Avrupa’da yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılar ile Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Alman ve diğer yabancı firmalara hukuki destek sunmaktadır. Söz konusu hizmetin en yüksek kalitede sunulabilmesi amacıyla Türkiye Masamızda sadece Alman avukatlar değil, Türk-Alman ticari ve hukuki ilişkilerinde deneyimli, hem Türkçe hem de Almanca konuşan Türk avukatlarımız da sizin için faaliyet göstermektedir. İstanbul Büromuzun kurulması ile birlikte, Alman müvekkillerimize davalarının Türkiye’de refakati olanağı sunulmuş, Türk yatırımcılar için de yerinde Türkçe danışmanlık hizmetinden yararlanma imkânı sağlanmıştır.

Günümüz ticari ilişkileri, Ticaret Hukukunun her alanında derin bir uzmanlık bilgisini gerektirmektedir. Ticaret Hukukunun tüm alanlarında hizmet veren GvW Graf von Westphalen Hukuk Bürosu, birleşme ve devralmalar alanındaki pek çok başarılı deneyimlerin yanında, Şirketler Hukuku, Sözleşme Hukuku, Uyuşmazlık Çözümü ve  Dava Takibi,  Sermaye Piyasası, Bankacılık ve Finans, Proje Finansmanı,  Gayrimenkul Yatırımları, Kamu İhaleleri, İmar ve İnşaat Hukuku,  Gümrük ve Dış Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Fikri Mülkiyet, Vergi Hukuku gibi temel hukuk alanlarında da yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Faaliyet alanlarımız: 

 • Uluslararası Tahkim
 • Şirketler Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Gümrük ve Dış Ticaret Hukuku; Türk tedarikçilere özellikle besin maddesi ithalatlarında refakat
 • Enerji Hukuku
 • İmar, İnşaat ve Gayrimenkul Yatırımları Hukuku; özellikle Proje Finansmanı
 • Fikri Haklar, Bilişim Hukuku ve Medya Hukuku
 • İş Hukuku
 • Banka ve Banka Denetleme Hukuku
 • Dava ve İcra Takibi  
 • Marka, endüstriyel tasarım, patent tescili ve bu işlemlerin takibi 

Key Contact

Dr Gökçe Uzar Schüller
Lawyer
T +49 69 707970-112
g.uzar@gvw.com


Print